skip to Main Content
Call : 065-7419092-4 Email : energyblockgrant.dede@gmail.com

เอกสารประกอบการเบิกเงินกองทุน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ EE (ฉบับแก้ไข)

เอกสารประกอบการเบิกเงินกองทุน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (EE) (ฉบับแก้ไข)

หนังสือขอเบิกเงิน (บจ.1 ฉบับแก้ไข3)
ตัวอย่าง กรอกเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน (บจ.2 ฉบับแก้ไข)
เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน (บจ.2 ฉบับแก้ไข) – แบบ 1
เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน (บจ.2 ฉบับแก้ไข) – แบบ 2
เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน (บจ.2 ฉบับแก้ไข) – แบบ 3

หนังสือแจ้งการโอนเงิน (บจ.3 ฉบับแก้ไข)

ทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินกองทุน (บจ.4 ฉบับแก้ไข)

รายงานการรับจ่ายเงินกองทุน (บจ.5 ฉบับแก้ไข)

 

2621total visits,4visits today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top