skip to Main Content
Call : 065-7419092-4 Email : energyblockgrant.dede@gmail.com

กำหนดการ

พพ. ประกาศหลักเกณฑ์ และรับสมัครผู้ขอรับการสนับสนุน                     9 ม.ค. – 28 ก.พ. 60

พพ. พิจารณาข้อเสนอโครงการ                                             มี.ค. – เม.ย 60

พพ. ประกาศผลผู้ได้รับจัดสรรทุน และแจ้งหนังสืออนุมัติ                 มิ.ย. 60

จัดทำหนังสือยืนยันระหว่าง พพ. และผู้ได้รับจัดสรรทุน                 มิ.ย. 60

 

ช่องทางติดต่อสอบถาม

           Email : energyblockgrant.dede@gmail.com

 

8396total visits,1visits today

Back To Top