skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

ประกาศ แจ้งผลการพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560

รายชื่อตามที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น หน่วยงานจะต้องส่งหนังสือยืนยันมาถึง พพ. ภายในกำหนดเวลาที่ พพ. กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งหน่วยงาน หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธ์ ดังนั้นรายชื่อหน่วยงานที่ได้ประกาศไปแล้ว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง


ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร


แจ้งผล

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

ภาคใต้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top