skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศหลักเกณฑ์ พพ.
  คู่มือเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1
  เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2
  เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3

 

This Post Has 21 Comments
 1. รร.บ้านสันติ สพป.ยล.2
  มีความต้องการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดLED เพื่ออนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

  1. เรียน คุณ ยามีล๊ะ
   สามารถดูแบบฟอร์มและรายละเอียดในการเขียนข้อเสนอโครงการได้ใน ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 ที่ประกาศบนเว็บไซต์ http://www.energyblockgrant-dede.com/ ครับ

   ขอแสดงความนับถือ
   ผู้ประสานงานโครงการ

 2. ต้องการทราบหลักเกณการเข้าร่วมโครงการ ตอนนี้เป็นเอกชนทำบ้านดูแล ผสย.20หลัง ต้อการสร้างพลังานทดแทน โดยใช้พลังงานแสงอาทิดทำน้ำอุ่น เข้าเกณมั้ยคะ

  1. เรียน คุณซูไรดา ดอเลาะ
   สามารถดูแบบฟอร์มและรายละเอียดในการเขียนข้อเสนอโครงการได้ใน ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 ที่ประกาศบนเว็บไซต์ http://www.energyblockgrant-dede.com/ ครับ

   ขอแสดงความนับถือ
   ผู้ประสานงานโครงการ

 3. ส่งเอกสารสมัคร ขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ได้ถึงเมื่อไรครับ พอดีหนังสือจากเขตพื้นที่การศึกษา บอกว่า ส่งได้ถึงวันที่ 3 ก.พ. 60

 4. โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) ต้องการเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดLED
  เพื่ออนุรักษ์ประหยัดพลังงานค่ะ ไม่ทราบว่าตารางคำนวณผลประหยัดมาตรการการใช้หลอด LED ที่เป็น Excel เอาจากไหนคะ

  1. เรียนคุณ กมลทิพย์ สงทวน
   พพ. ไม่มีนโยบายให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศครับ ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องออกเแบบตารางคำนวณผลประหยัดมาตรการการใช้หลอด LED ด้วยตัวเองครับ

   ด้วยความเคารพ
   ผู้ประสานงานโครงการ

  1. เรียน คุณมณี
   รบกวนพิมพ์มาตามแบบฟอร์มดีกว่าครับ เพราะจะสะดวกต่อการให้คะแนนครับ

   ด้วยความเคารพ
   ผู้ประสานงานโครงการ

 5. ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับ
  การสนับสนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่…………………………..

  ลงวันที่………………………….. ต้องลงวันที่ ที่เราเซ็นหรือ อ้างอิงจากเอกสารค่ะ

  1. ไม่ทราบว่า “ลงวันที่…………………………..” อยู่ตรงส่วนไหนของแบบฟอร์มครับ
   แบบฟอร์มขอรับการสนบสนุน หรือ แบบฟอร์มข้อสเนอโครงการ

   1. แบบฟอร์มขอรับการสนบสนุน ใบนำส่งค่ะ
    อ้างถึง ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับ
    การสนับสนุน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่…………………………..

    ตรงเส้นปะค่ะ หมายถึง ลงวันที่อะไร ค่ะ

 6. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ส่งเอกสาร พร้อม cd โดย ไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) เมื่อ 24 ก.พ.2560 กรุณา ตรวจสอบว่าได้รับหรือยัง และขอความอนุเคราะห์พิจารณา ด้วยครับ

 7. โรงเรียนบ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต1 ได้ขอ งบประมาณ หลอดไฟฟ้า LED เมื่อปี 2560 และได้ยืนยันขอขยายเวลาจัดซื้อจัดจ้างผ่านไป2-3 เดือน บัดนี้ไม่ทราบผลการอนุมัติ ว่าท่านได้อนุมัติให้หรือไม่ เพราะไม่มีหนังสือราชการแจ้งไปยังโรงเรียน จะติดต่อกับท่านก็ไม่ทราบจะติดต่อทางไหนได้ ขอยืนยันว่า รร.ยังมีความต้องการอยู่ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Back To Top